Priznavanje Diploma

2.jula 2011. godine Kosovo i Srbija su postigli Sporazum o uzajamnom priznavanju univerzitetskih diploma.

Sporazumom, studentima je omogućen pristup obrazovnim programima i mogućnostima zapošljavanja u regionu, kako bi najbolje iskoristili svoje veštine i talente, što je bilo neophodno jer Kosovo i Srbija nisu međusobno priznavale obrazovne sisteme.

 

Već dugi niz godina, kosovski Srbi studiraju u Srbiji ili na severu Kosova, na Univerzitetu u Severnoj Mitrovici (Srbima poznat kao Univerzitet u Prištini, sa privremenim sedištem u Severnoj Mitrovici). Iako se  nalazi na Kosovu, ovaj univerzitet je deo srpskog obrazovnog sistema; zbog čega ga Vlada Kosova smatra paralelnom institucijom.

Kada neko diplomira na univerzitetu u Srbiji, njegova/njena diploma nije priznata na Kosovu; što čini situaciju komplikovanom za one Srbe koji se nakon studiranja vrate na Kosovo. Ista situacija je bila i sa diplomama sa Univerziteta u Severnoj Mitrovici. I obrnuto, Albanci iz Preševske doline odlučuju da studiraju na Kosovu, ali ako se nakon diplomiranja vrate u Srbiju, ne mogu da verifikuju svoje diplome.

Kao rezultat toga, kosovski Srbi, kao i Albanci iz Preševske doline ne mogu da nastave dalje školovanje niti da nađu posao u svojim zemljama, posebno u javnom sektoru. Stoga su oni prinuđeni da traže zaposlenje ili nastave studije na drugom mestu.

 Prema sporazumu, proces priznavanja diploma bi podrazumevao sledeće korake:

  1. Aplikanti podnose zahtev za priznavanje diplome Implementacionom partneru (IP) koji upravlja tehničkim aspektima. (Holandska organizacija koja se bavi visokim obrazovanjem i preduzetništvom, NVO SPARK je izabrana za implementacionog partnera za period 2012-2014.)
  2. Implementacioni partner (SPARK) prosleđuje prijave Asocijaciji univerziteta Evrope (EUA) koja ih dalje overava. Sporazumom od 21.novembra 2011. Kosovo i Srbija su se dogovorili da će EUA overavati diplome. (Ovo je obavezan korak pre nego što nadležni organi obe države nastave dalje sa priznavanjem diploma).
  3. Srpski ili kosovski nadležni organi sprovode postupak priznavanja.

Kako bi  sproveli ovaj sporazum, Kosovo je otvorilo kancelariju u Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije – u saradnji sa SPARK-om, u martu 2012.

U periodu od 2012- 2014. 408 zahteva za priznavanje je podneto u Prištini i 25 u Beogradu. Od toga, EUA je izdala 362 certifikata u Prištini i 13 u Beogradu. U Srbiji nije uspelo priznavanje 13 certifikata u 2014. godini jer je Ustavni sud Srbije ocenio da je sporazum inkopatibilan sa ustavom i zakonom.

S druge strane, Kosovo je učinilo veliki korak napred. Vlada je 2015. godine donela Uredbu br. 21/2015 o privremenom priznavanju diploma sa Univerziteta u Mitrovici, kako bi se omogućila reintegracija Srba u kosovski sistem. Nakon donošenja Uredbe, u maju 2017. počela je sa radom Komisija za verifikaciju diploma izdatih od strane Univerziteta u Severnoj Mitrovici (komisija ima multietničku strukturu). S tim u vezi, Kosovo je primilo 1703 zahteva za priznavanje, od kojih je 1629 priznato.

Prvi put od 1999. godine, studentima kosovskim Srbima, koji su studirali na Univerzitetu u Severnoj Mitrovici, mogla je biti priznata diploma i mogli su tražiti posao u javnim institucijama na Kosovu.

19. januara 2016. Kosovo i Srbija obnovili su napore ka rešavanju ovih pitanja, i razjasnili postupke za priznavanje.

Složili su se da:

  • Postupak priznanja podele u dve kategorije: profesionalnu (za mogućnosti zaposlenja) i akademsku (za nastavak studija);
  • Prošire delokrug sporazuma na sve nivoe obrazovanja: visoko obrazovanje (BA, MA, doktorat) i preduniverzitetsko obrazovanje (osnovno, srednje, stručno obrazovanje i peti nivo kvalifikacija prema EKF-u; i
  • Osnuju tripartitnu implementacionu grupu (koja će nadgledati implementaciju).

Ipak, uprkos svim dogovorima, priznavanje diploma nije u potpunosti ostvareno.

4. septembra 2020. u Vašingtonu, Srbija i Kosovo su potpisali sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa. Ovim sporazumom, dve strane su izrazile svoju posvećenost uzajamnom priznavanju diploma, profesionalnih sertifikata, ali sve dok se ne preduzmu konkretni koraci – studenti i dalje trpe posledice usled ograničenih mogućnosti za obrazovanje i zapošljavanje.

 

Sporazumi u PDF-u

  • Godina: 2011

Najnoviji postovi