Regionalno Predstavljanje i Saradnja

24.februara 2012. između Kosova i Srbije postignut je Sporazum o regionalnom predstavljanju i saradnji.

Neki ironično nazivaju ovaj sporazum ‘sporazumom u fusnoti’.

Ovo iz razloga što su se Srbija i Kosovo složili da  u okviru regionalnog predstavljanja Kosovo bude predstavljeno samo kao „Kosovo“ i da je praćeno zvezdicom. Fusnota koja sledi uz ovu zvezdicu glasi: ’’Ova oznaka ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, kao i sa mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji nezavisnosti”.

Danas, Kosovo priznaje 116 od ukupno 193 zemalja sveta, zbog čega je Kosovo suočeno sa problemima predstavljanja i saradnje na međunarodnom polju. Ako gledamo po kontinentima, pet država članica Evropske unije (Slovačka, Španija, Grčka, Kipar i Rumunija) i dve zemlje u regionu (Srbija i Bosna i Hercegovina) ne priznaju Kosovo kao nezavisnu zemlju; otežavajući time članstvo Kosova u regionalnim organizacijama i učešće na brojnim samitima, sastancima, konferencijama.

Da bi Kosovo moglo da bude predstavljeno i da se u svoje ime bavi pitanjima koja su od značaja za odnose Kosova i Evropske unije, a pre svega odnose sa zemljama u regionu, strane su postigle Sporazum o regionalnom predstavljanju i saradnji.

Sporazumom:

  • Kosovo je dobilo pravo da samostalno učestvuje i govori u svoje ime na svim regionalnim skupovima (dok je ranije UNMIK zastupao Kosovo);
  • Predstavnici Kosova su dobili pravo da iniciraju i/ili potpišu nove sporazume. (Predstavnici UNMIK-a i dalje su pozivani kao posmatrači na sastanke u vezi sa onim sporazumima čiji je UNMIK potpisnik u ime Kosova).

Sporazumom se zemlje koje su domaćini sastanaka podstiču da izbegavaju prikazivanje nacionalnih simbola, osim sopstvenih, i simbola EU, ali se ne objašnjava dalje upotreba fusnote.

Ovo je izazvalo mnoge kontroverze, posebno unutar Kosova zbog statusno neutralne prirode.

Ipak, ovaj sporazum je omogućio kosovskim predstavnicima da zajedno sa predstavnicima drugih zemalja u regionu, sede zajedno i sarađuju u regionalnim inicijativama, kao što su Brdo-Brioni proces; Regionalni savet za saradnju (RSS); Regionalna inicijativa za migracije, azil i izbeglice (MARRI); Proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), Parlamentarna skupština i mnoge druge.

Zahvaljujući ovom sporazumu, EU je uspela da pokrene inicijative koje prvi put uključuju Kosovo, poput Berlinskog procesa; koji je povezao  Srbiju i Kosovo da razgovaraju o zajedničkim projektima i programima, poput autoputa Niš-Priština, ili da zajednički učestvuju u RYCO (Regionalna kancelarija za saradnju mladih).

Pre sporazuma, Kosovo se borilo da učestvuje ili se pridruži regionalnim organizacijama ili sastancima zbog Srbije i Bosne i Hercegovine. Do tada je UNMIK potpisivao sporazume u ime Kosova (CEFTA, Energetska zajednica, Transportna opservatorija za Jugoistočnu Evropu i Zajedničko evropsko vazduhoplovno područje).

U principu, sporazum je bio predodređen da pomogne učešću Kosova u regionalnim organizacijama i sastancima, ali je nekako pomogao i na međunarodnom planu:

  • Kosovo je postalo članica više od 30 organizacija, regionalnih i međunarodnih;
  • Iako sporazum nije bio direktno povezan sa sportskim organizacijama, kada se Kosovo pridružilo FIFA-i, kosovski nacionalni tim je čak prve mečeve igrao sa zvezdicom na svojim dresovima.
  • I sa fusnotom, Kosovo je potpisalo prvi ugovorni sporazum sa Evropskom unijom, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (potpisan oktobra 2015.) što označava prvi konkretan korak Kosova ka Evropskoj uniji.

I pored napretka, neke prepreke i dalje postoje. Na nekim regionalnim sastancima, Srbija nastavlja da lobira protiv članstva Kosova (na primer, Srbija je lobirala protiv članstva Kosova u UNESCO-u INTERPOL-u); Kosovo nije pozvano ili je pozvano ali bez prikazivanja zastave; nekad predstavnici Kosova ne učestvuju zbog fusnote , dok u drugim slučajevima predstavnici Srbije bojkotuju forume zbog prisustva Kosova. U nekim slučajevima, Srbija blokira članstvo ili učešće Kosova na regionalnim sastancima i inicijativama putem Bosne i Hercegovine.

Sporazumi za PDF

Sporazumi za PDF