Platforma

Platforma dialogue-info nastoji da informiše širu javnost o procesu dijaloga između Kosova i Srbije, predstavljajući događaje, sporazume i sprovođenje dijaloga na sažetiji način, sa fokusom na pružanje vizualizovanih informacija.

Od početka dijaloga, proces je kritikovan zbog nedostatka transparentnosti i odgovornosti. Kako bi se popunile masovne praznine koje postoje u društvu kao rezultat nedovoljnih informacija o dijalogu, BPRG je kreirao ovu platformu sa ciljem da ona svima postane primarni izvor informacija o ovom procesu.

Balkanska grupa za istraživanje politika (BPRG) vodi i održava dijalog-info platformu.

Balkanska grupa za istraživanje politika (BPRG) je think tank/NVO, osnovana sa ciljem da doprinese konsolidaciji države, regionalnoj saradnji, miru i EU integracijama za Kosovo i zemlje Zapadnog Balkana. Postala je vodeća nevladina organizacija (NVO), sa značajnim uticajem na ključne promene politika, pozitivno utičući na stabilnost i funkcionisanje institucija, regionalnu saradnju i promociju reformi u vezi sa EU.