Međusobno Priznavanje ADR Sertifikata

19. aprila 2016. godine, Kosovo i Srbija su postigli Sporazum o međusobnom priznavanju ADR sertifikata.

ADR sertifikati su sertifikati koji se koriste za međunarodni prevoz opasnih materija, kao što su eksplozivi; gasovi; zapaljive tečnosti; opasne čvrste materije; materije sklone samozapaljenju; materije sklone spontanom samozapaljenju; materije koje u dodiru sa vodom stvaraju zapaljive gasove; oksidirajuće materije; organski peroksidi; otrovne materije; infektivne materije; radioaktivne materije; korozivne materije; i druge opasne materije.

ADR ugovor, ili formalno  Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe, sačinjen 30. septembra 1957., je ugovor Ujedinjenih nacija koji reguliše transport opasnih materija. Do sada su 52 zemlje (uključujući i Srbiju) deo ovog sporazuma. Međutim, Kosovo nije ugovorna strana.

Postoje dve vrste sertifikata koji su potrebni vozaču ili vozilu kako bi opasna roba bila prevezena:

  1. Potvrda o odobrenju za vozilo koje prevozi opasnu robu – kojom se potvrđuje da vozilo ispunjava sve neophodne tehničke uslove za prevoz ove robe, i koju može izdati samo nadležni organ države ugovornice ADR-a, u kojoj je vozilo registrovano; i
  2. Potvrda za vozača vozila kojim se prevozi opasna roba – a kojom se potvrđuje da vozač ispunjava sve neophodne zahteve za upravljanje tim vozilom, i koju može izdati nadležni organ bilo koje ugovorne strane.

Kosovo i Srbija su se ovim sporazumom obavezale na slobodan protok robe, uključujući i opasne materije, bez ikakvog ometanja i u skladu sa međunarodnim i evropskim standardima.

Stranke su održale prvi sastanak povodom ovog pitanja u Beču, 4. aprila 2016. godine, bez rezultata. Drugi sastanak je održan u Briselu, 19. aprila 2016. godine, i rezultirao je potpisivanjem Sporazuma o uzajamnom priznavanju ADR sertifikata.

Sporazum je stupio na snagu 25. aprila 2016. i obe strane su ga uspešno sprovele.

Pre sporazuma, Srbija nije priznavala kosovske ADR sertifikate jer Kosovo nije ugovorna strana ADR sporazuma. Građanima Kosova nije bio dozvoljen prevoz opasne robe na ili kroz teritoriju Srbije, i to je u velikoj meri ometalo slobodan protok robe.

Danas, iako Kosovo još uvek nije ugovorna strana ADR sporazuma, ovim sporazumom je omogućeno slobodno kretanje opasne robe do i kroz teritoriju Srbije.

Sporazumi za PDF