Sporazumi između Kosova i Srbije u okviru procesa dijaloga

Kosovo i Srbija su postigli brojne sporazume u okviru procesa normalizacije odnosa i rešavanja otvorenih pitanja među njima. U periodu između 2011-2016. u okviru dijaloga koji vodi EU, postignuto je 38 sporazuma između Kosova i Srbije. Ovi sporazumi su obično klasifikovani u sporazume i pod-sporazume, dok faktori na osnovu kojih se klasifikacija vrši nisu strogo određeni. Međutim, tipična klasifikacija je po temama, što dovodi do petnaest (15) sporazuma i dvadeset tri (23) pod-sporazuma.

Sporazumi se često mogu klasifikovati na osnovu njihove prirode, odnosno kao tehnički ili politički. S tim u vezi, deset (10) sporazuma se smatra političkim, a ostalih dvadeset osam (28), su tehnički.

 

 

Učitaj više