Prikupljanje carinskih prihoda i Fond za razvoj

Kosovo i Srbija su postigli Sporazum o prikupljanju carinskih prihoda 17. januara 2013. Postignut je dogovor o naplati carina i PDV-a. Ovo je značilo da roba može ući na Kosovo na prelazima Jarinje i Brnjak, i da će ona biti usmerena na terminal Južne Mitrovice za dalje puštanje.

 

Sve procedure obavljaju kosovski nadležni organi, u skladu sa njihovim zakonskim propisima i uz prisustvo EULEX-a.

Pre ovog sporazuma, strane su postigle Sporazum o carinskim pečatima i IBM-u, a granična kontrola na severnim prelazima je postojala samo na papiru, ne i u praksi.

Nakon proglašenja nezavisnosti, sever Kosova je postao neformalna ekonomska zona. Srpska preduzeća koja su se bavila trgovinom na severu nisu plaćala PDV i carine na prelazima Jarinje i Brnjak, odbijajući da priznaju kosovsku vlast.

Kako bi uspostavile poreski sistem na severnim prelazima, strane su postigle Sporazum o prikupljanju carinskih prihoda. Kosovo i Srbija su takođe odlučili da osnuju Fond za razvoj, u cilju promovisanja društveno ekonomskog razvoja opština Leposavić, Severna Mitrovica, Zubin Potok i Zvečan.

Fond za razvoj je osnovan sa idejom da se prihodi od robe koja ulazi na ova dva prelaza (Brnjak i Jarinje), a koja je namenjena opštinama na severu, prebacuju u Fond i koriste za održavanje i unapređenje infrastrukture severnih opština (vodosnabdevanje, električna energija, putevi, tehnički i tehnološki napredak u obrazovanju, zdravstvo, obradivo zemljište i poljoprivreda, javni prevoz), kao i za stimulaciju i podršku investicijama za mala i srednja preduzeća.

Sav prikupljen novac je javan, i tako se tretira prilikom trošenja.

Fondom upravlja tročlani odbor koji je sazvan 13. decembra 2014, i koji čine: jedan predstavnik iz srpske zajednice, iz jedne od četiri opština, ministar finansija Kosova i jedan predstavnik Kancelarije specijalnog predstavnika Evropske unije za Kosovo (EUSR). Odluke se donose konsenzusom; ali u slučaju da se ponovljenim glasanjem konsenzus ne može postići, odlučujući glas ima EUSR.

U sporazumu se navodi da se prihodi prikupljeni na prelazima Jarinje i Brnjak prenose na račun Fonda, koji je u nekoj od komercijalnih banaka u Prištini, koju određuje EU. Sav prikupljen novac je javan i tako se i tretira. Sredstva za Fond mogu dolaziti i iz drugih izvora, poput donacija, u skladu sa kosovskim zakonodavstvom.

Kako bi se sproveo ovaj sporazum, 25. jula 2013. Skupština Kosova je usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetu (br. 04-L165).

Bitan korak napred učinjen je i 5. novembra 2013. kada su strane usvojile zaključke EU o primeni sporazuma, složivši se da proces prikupljanja prihoda počne 14. decembra 2013.

Što se tiče robe koja potpada pod kontrolisani režim (licenciranje), ovi zaključci su predviđali da kompanije koje posluju sa takvom robom, moraju da podnesu prijave za dobijanje licence, u skladu sa kosovskim zakonodavstvom, u roku od 3 meseca od početka naplaćivanja. Tokom tog perioda, kompanije su mogle da uvoze robu na Kosovo ali su morale da plate carinu, akcize, kao i PDV u skladu sa kosovskim zakonodavstvom. Dve strane su bile u obavezi da do 30.novembra 2013. razmene svoje liste proizvoda koji potpadaju pod režim kontrole.

Licenciranje kompanija sa severa Kosova koje se bave uvozom kontrolisane robe je počelo 1. januara 2015. godine. Paralelno s tim, organizovani su intenzivni konsultativni sastanci kosovskih institucija sa vlasnicima kompanija i predstavnicima privrednog sektora sa severa Kosova, o procesu izdavanja dozvola i drugim pitanjima vezanim za carinske postupke za uvoz i izvoz.

Sve u svemu, sporazum je doprineo uspostavljanju vladavine prava i suzbijanju sive ekonomije u ovoj oblasti, ali i pružanju dodatnog izvora finansiranja za razvojna ulaganja u severnom delu:

  • Do septembra 2015. godine, u sistemu Carine Kosova, 439 kompanija je registrovano za izvoz i uvoz robe, iz četiri severne opštine i oko 98% njih je dobilo kosovske fiskalne brojeve;
  • Izdato je oko 195 dozvola/licenci za izvoz i uvoz, kompanijama na severu Kosova. (185 od strane Kosovske agencije za hranu i veterinu, 7 od strane Kosovske agencije za lekove i medicinska sredstva, i 1 od strane Ministarstva trgovine i industrije);
  • Do kraja 2018. Fond je prikupio 15,5 miliona, dok je ukupan broj odobrenih projekata dostigao 30.

Trenutno Fond ima preko 5 miliona evra, na raspolaganju za isplatu za infrastrukturni, socijalni i ekonomski razvoj četiri opštine na severu Kosova. Međutim, zbog političke dinamike došlo je do zastoja u radu upravnog odbora Fonda za razvoj; za koji se očekuje da nastavi sa radom u narednom periodu.

Sporazumi za PDF

Sporazumi za PDF