Civilna Zaštita

19.aprila 2013. Kosovo i Srbija su potpisali Prvi sporazum o principima koji regulišu normalizaciju odnosa (Briselski sporazum). 

Deo ovog sporazuma je predviđao i integraciju civilne zaštite u ekvivalentne kosovske institucije. Ali, tek usvajanjem Implementacionog plana, 23. maja 2013. godine, stranke su imale jasniju sliku o tome kako će se odvijati proces integracije policije, sudija i civilne zaštite.

26.marta 2015. Kosovo i Srbija su postigli Sporazum o integraciji civilne zaštite,  kojim je razrađen proces integracije.

Shodno tome, postojale su tri komponente ovog procesa:

Među građanima su vladale različite percepcije o civilnoj zaštiti. Za kosovske Albance, civilna zaštita na severu je bila paravojna struktura, postavljena od strane Ministarstva odbrane Srbije (kasnije  prebačena u strukturu Ministarstva unutrašnjih poslova). Međutim, za mnoge Srbe sa severa Kosova, civilna zaštita je predstavljala mehanizam organizovanog hitnog delovanja za slučaj vanrednih situacija i opasnosti.

Kandidati (bivši pripadnici Civilne zaštite) su morali da ispune sledeće kriterijume kako bi se integrisali u ekvivalentne kosovske institucije:

  • Da poseduju kosovsku ličnu kartu
  • Da se ne nalaze na platnom spisku druge institucije; i
  • Da prođu bezbednosnu kontrolu koju sprovode Kosovska policija i EULEX.

Četvoročlani panel (dva člana iz kosovskih institucija, jedan predstavnik bivše civilne zaštite i jedan iz EULEX-a) je bio zadužen za odabir pojedinaca za određene pozicije i fukncije, zavisno od njihovog obrazovanja i profesionalnog iskustva.

Kako bi se olakšalo sprovođenje, na Kosovu je usvojen Zakon o amnestiji. (19. septembar 2013.). Ovim zakonom bi se amnestirali pripadnici srpskih bezbednosnih snaga koje su delovale na teritoriji Kosova, a koji su bili osuđeni ili se krivično gone (ili se mogu krivično goniti), za određena krivična dela počinjena pre juna 2013. Zakon o amnestiji je trebalo da omogući njihovu integraciju u kosovske ekvivalentne strukture, u mogućoj meri, i da predstavlja meru izgradnje poverenja.

Do aprila 2015. Srbija je raspustila Civilnu zaštitu i penzionisala njene pripadnike. U avgustu je predata oprema i uniforma bivših pripadnika civilne zaštite EULEX-u; a koja je dalje prebačena u Srbiju (osim opreme koja je predata novoformiranim vatrogasnim i spasilačkim službama).

Dogovorom je od Srbije traženo i uklanjanje tri osmatračnice, na putu između Mitrovice i Jarinja, kao i ustupanje 15 prostorija civilne zaštite na 7 lokacija.

Do početka 2016., 479 pripadnika civilne zaštite je integrisano u 24 kosovske institucije:

Integrisani pripadnici su prošli kroz obuke; OEBS je sproveo prvu fazu, u februaru 2016. a Kosovski institut za javnu upravu je preuzeo drugu fazu, šest nedelja nakon toga.

Sve u svemu, možemo reći da je integracija Civilne zaštite doprinela poboljšanju bezbednosne situacije na severu Kosova.

Sporazumi za PDF