Integrisano Upravljanje Granicama/Prelazima

2. decembra 2011. Kosovo i Srbija su postigli Sporazum o integrisanom upravljanju granicama/prelazima ili skraćeno IBM; jedan od prvih izazova bilo je dvojako tumačenje IBM-a što se odrazilo i na sam sporazum.

 

Za Srbiju, IBM se odnosi na administrativnu liniju/prelaz, dok je za Kosovo to međudržavna granica. Svakako, razlika u tumačenju termina nije sprečila strane da postignu i primene sporazum.

Sporazumom je predviđeno uspostavljanje zajedničkih prelaza na svih šest graničnih prelaza između Kosova i Srbije Merdare, Brnjak i Mutivode, Jarinje, Konqul i Depce), koristeći IBM model Evropske unije.

Na papiru je zabeleženo da se od njih zahteva da postepeno usklađuju svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU  i posebno da primenjuju koncept IBM-a, s obzirom na to da su obe zemlje deo agende EU za Zapadni Balkan. U praksi se Evropska unija angažovala u olakšavanju sprovođenja ovog sporazuma, kako bi sprečila eventualne eskalacije u opštinama na severu Kosova (Severna Mitrovica, Zvečan, Zubin Potok, Leposavić), gde su bezbednosne pretnje, nasilje, barikade i neredi postali uobičajeni.

Godinu dana kasnije (23. februar 2012.), Kosovo i Srbija su zaključili tehnički protokol o primeni Sporazuma o integrisanom upravljanju, fokusirajući se na:

 • Određivanje mesta prelaza;
 • Prisustvo pograničnih službenika (carina, policija, veterinarske i fitosanitarne službe)
 • Razmenu, upotrebu i obradu informacija;
 • Uzajamnu saradnju u pravnoj pomoći
 • Uzajamno priznavanje fitosanitarnih sertifikata;
 • Regularne sastanke između predstavnika (policije, carine itd.)

Sporazumom bi obe strane postepeno uspostavljale zajedničke prelaze, uz finansijsku pomoć EU, odnosno putem IPA fondova (Instrument za pretpristupnu pomoć – mehanizam finansiranja EU).  Dogovoreno je da Kosovo uspostavi tri prelaza  (Merdare, Brnjak i Mutivode) i Srbija tri prelaza (Jarinje, Konqul i Depce). U zajedničkim zonama prelaza, dve vlade su dogovorile da neće isticati simbole svoje jurisdikcije. I po prvi put u briselskom dijalogu, IBM bi obezbedio jasan prenos i preraspodelu zakonskih dužnosti i odgovornosti, u nadležnost svake strane.

Veoma važan rezultat je i potpisivanje saradnje u okviru projekta ‘’Sistematska elektronska razmena podataka’’, poznat kao SEED, kojim je:

 • Omogućena razmena informacija u oblasti carina;
 • Pojačana borba protiv ilegalne trgovine;
 • Došlo do pojednostavljenja prekograničnih procedura.

Do sada su jedino prelazi Mutivode i Merdare završeni. Međutim, Srbija je odbila da koristi nove prostorije na prelazima. Srpska policija je nastavila da radi u privremenim objektima, dok se kosovska policija premestila u nove.

Izgradnja preostala četiri stalna prelaza još uvek nije započeta, što ostavlja IBM sporazum nepotpunim. Pored izazova koji proizlaze iz dvostruke interpretacije IBM-a, politička dešavanja u Srbiji i na Kosovu su još jedan razlog za takva kašnjenja. To je čak ometalo i održavanje sastanaka i redovne kontakte između vlasti.

Kosovo i Srbija su 4. septembra 2020. u Vašingtonu potpisali sporazum o ekonomskoj normalizaciji odnosa, a jedan od članova glasi ,,Obe strane će otvoriti i operacionalizovati objekat na zajedničkom prelazu Merdare”.

U skladu sa ovim sporazumom, Srbija se u oktobru 2020. složila da se njeno osoblje premesti u novi objekat na zajedničkom prelazu Merdare.

IBM označava uspešan i važan sporazum, kojim je, pre svega:

 • Uspostavljena prekogranična saradnja i komunikacija između policije, carine i drugih agencija Srbije i Kosova;
 • Olakšano slobodno kretanje ljudi i robe;
 • Uspostavljena prekogranična kontrola i pojačana bezbednost;
 • Zajedno sa dogovorima o carinskim pečatima, prikupljanju carina i slobodi kretanja stabilizovana je situacija na severnim prelazima (Brnjak i Jarinje) i olakšano je prikupljanje prihoda; i
 • Pomogao je obe vlade da ispune zahteve u okviru procesa pristupanja EU.

 

Sporazumi za PDF