Matične Knjige

Kosovo i Srbija su postigli Sporazum o matičnim knjigama 2.jula 2011. izražavajući svoju posvećenost ka uspostavljanju pouzdanog civilnog registra na Kosovu.

S obzirom na to da je cilj dijaloga poboljšanje kvaliteta života građana, matične knjige su se našle među prioritetnim pitanjima.

 

Budući da je većina matičnih knjiga i ličnih dokumenata na Kosovu uništena, izgubljena ili izmeštena u Srbiju tokom 1999., građani Kosova su bili suočeni sa problemom nestalih evidencija. Takva situacija je uticala na njihov pristup socijalnoj zaštiti, zapošljavanju, imovinskim transakcijama, bankovnim i finansijskim računima, vozačkim dozvolama i drugim pogodnostima.

UNMIK-ova administracija je rekonstruisala civilni registar na Kosovu, izdavanjem dokumenata ili potvrda o civilnom statusu građanima, a koja su bila potrebna za obavljanje predizbornog popisa, kao i u svrhu borbe protiv kriminala i trgovine ljudima.  (Dokumeta su izdavana onim građanima: 1) koji su rođeni na Kosovu; 2)  čiji je (makar jedan) roditelj rođen na Kosovu; 3) onima koji su imali boravište na Kosovu najmanje pet uzastopnih godina, i koji mogu to da dokažu);

I pored uloženih napora kosovskih lokalnih institucija i UNMIK-a, i dalje je bilo mnogo ljudi bez ličnih dokumenata ili sa nekompatibilnim duplikatima uverenja o civilnom statusu.

Do oktobra 2001., UNMIK je izdao preko 977,000 ličnih karti i 77,500 UNMIK pasoša građanima.

Implementacija Sporazuma o matičnim knjigama započeta je nakon samo četiri dana od zaključenja.

Srbija nije pristala da vrati originalne matične knjige ali je prihvatila da obezbedi skenirane kopije.

U skladu sa sporazumom:

  • Tripartitna ‘’zajednička komisija’’ koju čine stručnjaci (obeju strana i EULEX-a) identifikovala je nestale originalne knjige iz perioda pre 1999.;
  • EULEKS se bavio overama svih matičnih knjiga sa Kosova, od opštine do opštine, i uz konsultacije sa obe strane, ako je to bilo potrebno;
  • Danski savet za izbeglice (DRC) je pružao tehničku podršku;

Evropska unija je finansirala projekat, a obe vlade su dale svoj doprinos (Srbija je obezbedila plate za zaposlene koji su radili na obradi podataka; Kosovo davanjem skener softvera u vrednosti od 400,000€).

Centar za overe je bio u Nišu u Srbiji, a proces je obuhvatao obuku osoblja, prevoz originalnih matičnih knjiga iz različitih opština do Niša i nazad, ali i digitalizaciju.

U svrhu definisanja procedura o tome kako će se takve kopije smatrati originalnim, Kosovo je 2012. godine usvojilo Administrativno uputstvo o upotrebi overenih kopija originalnih registara  civilnog statusa.

Pokrenut je pilot projekat dokumentovanja, štampanja i verifikacije verskih knjiga, matičnih knjiga rođenih i venčanih, za opštinu Lipljan i Janjevo, da bi se nastavilo sa drugim opštinama.  Početkom decembra 2011. godine Srbija je odradila kopiju prve originalne matične knjige iz opštine Lipljan i Janjevo, EULEKS ju je overio. Nakon toga, EULEKS je matičnu knjigu predao Prištini 20. decembra 2011.

Do marta 2014. Sporazum je implementiran, nakon što je Srbija vratila 12,036 primeraka skeniranih matičnih knjiga; koje su originalno pripadale sledećim opštinama:

Očekivan period implementacije je bio uokviren na ne duže od 9 meseci, međutim, potrajao je dve godine (do 6.marta 2014). Ipak, sporazum je uspešno sproveden i donosi opipljive i pozitivne rezultate:

  • Kosovo je konsolidovalo svoj sistem matičnih knjiga; i
  • Sporazum je olakšao ispunjenje zahteva koji se odnose na sigurnost dokumenata, u okviru procesa vizne liberalizacije sa EU.

Sporazumi za PDF