Policija

19.aprila 2013. Srbija i Kosovo su postigli Prvi sporazum o principima koji regulišu normalizaciju odnosa (Briselski sporazum).

Između ostalog, dogovorili su se da:

  1. raspuste srpske paralelne policijske strukture na severu;
  2. da se njihovi zaposleni integrišu u kosovsku policiju; i
  3. da se ukinu isplate njihovih zarada iz srpskog budžeta.

Ovo je usledilo kao posledica neovlašćenog delovanja srpske policije na severu Kosova; koja je godinama funkcionisala u okviru srpskog pravnog sistema i pod kontrolom Ministrastva unutrašnjih poslova (MUP).

Odmah nakon sporazuma, strane su 23. maja 2013. godine predstavile Implementacioni plan, utvrđujući vremenski okvir za integraciju policije.

Srbija je zatvorila kancelarije MUP-a, 5.jula 2013. i predala opremu koju su koristili – uz proveru i nadzor EULEX-a. U decembru 2013., Vlada Srbije je donela uredbu koja predviđa prevremeno penzionisanje za pripadnike MUP-a sa Kosova. Srbija će i dalje isplaćivati 60% njihove plate kao penzije,  i nastaviće da uplaćuje njihovo osiguranje, sve dok Kosovo ne razvije sistem zdravstvenog osiguranja.

Kako bi se olakšala integracija pripadnika srpske policije i civilne zaštite, na Kosovu je usvojen Zakon o amnestiji (19. septembra 2013). Ovim zakonom je predviđena amnestija za pripadnike srpskih bezbednosnih snaga koje su delovale na Kosovu, a koji su bili osuđeni za određena krivična dela, ili se krivično gone (ili mogu biti podvrgnuti krivičnom gonjenju) za određena krivična dela počinjena pre juna 2013. Novousvojeni Zakon o amnestiji bi omogućio njihovu integraciju u ekvivalentne kosovske institucije, u mogućoj meri, i predstavlja meru izgradnje poverenja.

U skladu sa sporazumom, Kosovo je 22.jula 2013. osnovalo Regionalnu policijsku direkciju za četiri opštine na severu. Ova direkcija ima u svom sastavu četiri policijske stanice (Severna Mitrovica, Zubin Potok, Zvečan i Leposavić) i tri pod-stanice u tri sela (Čabra, Bistrica i Lipe). Regionalni direktor je kosovski Srbin, a zamenik direktora je kosovski Albanac.

Prema kategorizaciji kosovske policije, policijska stanica u Severnoj Mitrovici bila je stanica B kategorije, sa 110-120 policajaca, s tim da je ovaj broj porastao na skoro 170 nakon integracije.

Beograd je dostavio spisak policijskih službenika koji će biti integrisani. Ministarstvo inostranih poslova Kosova je prosledilo listu Kosovskoj policiji, koja je izvršila proveru podataka za sve kandidate.

Pošto su kandidati već posedovali potrebne veštine i radno iskustvo, pohađali su samo jednonedeljni orijentacioni trening (u Kosovskoj akademiji za javnu bezbednost u Vučitrnu, između sredine decembra 2013. i početka februara 2014.), kako bi se upoznali sa pravnim sistemom Kosova, kao i standardnim operativnim procedurama i policijskom opremom.

Do kraja 2013. u redove Kosovske policije integrisano je 287 (od ukupno 337) bivših pripadnika MUP-a. Što se tiče onih koji nisu uspeli da se integrišu, oni ili nisu prošli proveru prošlosti (provera kaznene evidencije) od strane kosovskih institucija ili su bili blizu penzije; neki su čak odbili da budu integrisani ili da potpišu „Izjavu o lojalnosti“, dokument koji ih obavezuje da služe isključivo Republici Kosovo i da poštuju njene zakone, ne primajući druge plate osim iz kosovskog budžeta.

Takođe je integrisana i civilna administracija MUP-a, koja je izdavala srpske dokumente i bavila se drugim administrativnim pitanjima. Od ukupnog broja zaposlenih (71), 32 je integrisano u kancelarije za civilnu registraciju.

Integracijom kosovskih Srba, Kosovska policija je postala jedina policijska struktura koja deluje na celom Kosovu, pružajući sigurnost, javni red i efikasno sprovođenje zakona.

Iako se bezbednosna situacija u severnim opštinama postepeno poboljšava, etnički incidenti se smanjuju i poverenje se nekako obnavlja, postoje neki problemi u funkcionalizaciji (poput jezičke barijere).

 

Sporazumi za PDF