Palët u dakorduan lidhur me Targat e Automjeteve dhe për Heqjen e Targave Ilegale

Bruksel, 14 shtator 2016

Më 14 shtator 2016, Kosova dhe Serbia e arritën marrëveshjen për targat e automjeteve.

Ministrja Edita Tahiri tha se “me këtë marrëveshje kemi vendosur reciprocitet në targat e automjeteve në mes të dy shteteve, gjë që nënkupton se çfarëdo që vlen për targat e një vendi do të zbatohet edhe për targat e vendit tjetër“.

Marrëveshja po ashtu e ndalë përdorimin e targave “provuese” të cilat i vendoseshin automjeteve të Kosovës (RKS) nga ana e Serbisë.

Për më tepër, kjo marrëveshje i jep fund përdorimit të targave ilegale të automjeteve që qarkullojnë me raste në pjesën veriore të Kosovës.

Marrëveshja mbi të gjitha finalizon zbatimin e marrëveshjes për lëvizjen e lirë, e cila u arrit në Bruksel në vitin 2011.