Bisedime për Energjinë ndërmjet Delegacionit të Kosovës dhe përfaqësuesve të BE-së

Bruksel, 26 janar 2014

Delegacioni i Republikës së Kosovës, i përbërë nga zëvendëskryeministrja Edita Tahiri dhe Drejtori i KOSTT-it Naim Bejtullahu, u takuan në Bruksel me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, Jean-Eric Paquet, Drejtori i Departamentit të Zgjerimit të Komisionit Evropian, Nicholas dhe Anna Maria Boura Cendrowicz.

Në këtë takim ata diskutuan mbi çështjen e energjisë, pasi delegacioni i Kosovës kërkoi angazhim shtesë për të siguruar mundësimin e zbatimit të marrëveshjes së energjisë.

Pas takimit, Tahiri deklaroi se takimi ishte i frytshëm dhe se ata ishin pajtuar që puna për zbatimin e marrëveshjes për energjinë të fillojë. Theks i veçantë i’u kushtua finalizimit të planit të veprimit dhe arritjes së angazhimit më të madh të të gjitha palëve në drejtim të qartësimit të detyrimeve dhe afateve.

Delegacioni i Kosovës theksoi nevojën për të ndjekur një qasje koherente në lidhje me marrëveshjen e energjisë, e cila u nënshkrua në shtator 2013. Ata gjithashtu kërkuan nga BE-ja që të rrisë përpjekjet për një zbatim efektiv dhe praktik të kësaj marrëveshje, e cila mundëson normalizimin e bashkëpunimit ndërshtetëror midis Kosovës dhe Serbisë, në fushën e energjisë, dhe krijon mundësi për normalizimin e situatës në pjesën veriore të vendit.

Në këtë takim, palët u pajtuan që marrëveshja kornizë për bashkëpunim në fushën e transmisionit në mes Kosovës dhe Serbisë duhet të nënshkruhet nga të tre palët, pasi BE-ja është garantuese e performancës në procesin e implementimit.