Uz posredovanje EU Održan je Redovni Sastanak o Uzajamnom Priznavanju osiguranja

Rim, 25-26. januar  2014.

Delegacija Republike Kosovo, koju je predvodila zamenica  premijera Edita Tahiri, učestvovala je na sastanku o prekograničnom osiguranju vozila, uz  posredovanje  Evropske unije, koji  je održan od 25. do 26. januara 2014. u Rimu.

Razgovori su bili usredsređeni na pronalaženje boljeg rešenja po pitanju uzajamnog priznavanja osiguranja za vozila, rešenja koje bi nudilo povoljnije cene i olakšalo slobodno kretanje građana obe države.

Kosovska strana zahtevala je da se mogući sporazum zasniva na principu reciprociteta. Na ovim sastancima strane su razgovarale o važnim aspektima ovog procesa i razmenile stavove o najboljim evropskim modelima za saradnju između zemalja u oblasti prekograničnog osiguranja vozila, odnosno o saradnji između osiguravajućih kuća u odgovarajućim državama. O ovom pitanju će se i dalje razgovarati na predstojećim sastancima dok se ne postigne sporazum koji je u najboljem interesu građana.

Kosovska delegacija ocenila je da će učešće Evropskog biroa osiguranja kao garanta potpisnice ovog sporazuma povećati izglede za veću saradnju između Kosovskog biroa osiguranja i Evropskog biroa osiguranja.

U Kosovskoj  delegaciji koju je  predvodila  zamenica premijera Edita Tahiri, bili su i Ćemajlj Marmulakaj iz  kancelarije premijera i Rahim Pacoli, šef delegacije Kosovskog biroa za osiguranje.