Pregovori oko Dobijanja Pozivnog Broja

Brisel, 16. avgust 2016.

16.avgusta 2016. delegacija Kosova prisustvovala je sastanku o telekomunikacijama, koji se održao u Briselu.

Na dnevnom redu sastanka glavna tema je bila preduzimanje finalnih koraka za dobijanje pozivnog broja za Kosovo (+383).

Na ovom sastanku je postignut napredak u rešavanju otvorenih pitanja koja su tehničke prirode, s tim da je srpska strana imala tendenciju ponovnog otvaranja sporazuma o telekomunikacijama, što je kosovska strana kategorično odbila.

Na ovom sastanku bilo je  i  oštrih  političkih polemika  pri čemu je  ministarka  Tahiri  podsetila srpsku stranu da su razgovori međudržavni i uz posredovanje međunarodne zajednice, dok je politička hipokrizija na srpskoj strani beskonačna, zbog činjenice da   potpisuje  sporazume sa državom Kosovo uz  međunarodne  garancije   a na drugoj strani tokom realizacije pokušava da izlazi van  sporazuma.

U Kosovskoj  delegaciji, na čelu sa ministarkom Tahiri, bili  su Dren Zeka, glavni politički savetnik ministarke Tahiri i Gazmir Raci, politički savetnik i koordinator za telekomunikacije, Krešnik Gaši, predsedavajući  ekspertske grupe i predsednik borda ARKEP-a  i članovi borda  Nijazi Ademaj, Hazir Hajdari, Bahri Anadoli, Šćiprim Pula,  Ilir Imeri, šef za  elektronske  komunikacije, Visar Halimi , šef Odseka za upravljanje frekvencijama  i Astrit Ajvazi , šef odeljenja za radio- monitoring i inspekciju  u ARKEP, Zana Bejta, šefica  pravne službe u IPKO i Valeza  Oruqi iz Ambasade Kosova u Briselu.