Postignut je Sporazum o Uzajamnom Priznavanju Diploma

Brisel 29. septembar, 2015.

Delegacija Republike Kosova, na čelu sa ministarkom Editom Tahiri, a u čijem  sastavu su bili i ministar Arsim Bajrami, Ćemajlj Marmulakaj, Hisen Bitići i Arjeta Redžaj, postigli su sporazum sa delegacijom Srbije o uzajamnom priznavanju diploma.

Ovaj sporazum proširuje priznavanje diploma na sve nivoe obrazovanja.

Proces priznavanja diploma odgovarajućih obrazovnih institucija nastaviće se kroz sertifikaciju od strane Evropske asocijacije univerziteta (EUA), koje će nakon toga priznati relevantne zemlje. Pored toga, ovaj sporazum definiše i mehanizam za praćenje implementacije procesa, koji se sastoji od tri strane (Kosovo, EU i Srbija).

Ovaj sporazum o uzajamnom priznavanju diploma će posebno pomoći albanskom stanovništvu iz Preševske doline jer oni uglavnom studiraju na obrazovnim institucijama na Kosovu a nakon završetka studija treba da se vrate i traže zaposlenje u svojoj zemlji.

Na ovom sastanku, ministarka Tahiri i Bajrami pomenuli su pokušaj dostavljanja udžbenika do Preševske doline i zatražili su pomoć Evropske unije u vezi toga.