Na sastanku u Briselu Razgovaralo se o Uklanjanju Barikada

Brisel, 23. jul 2014.

Zamenica premijera Edita Tahiri, zajedno sa delegacijom Republike Kosovo prisustvovala je sastanku u Briselu o uklanjanju barikada na mostu iznad reke Ibar.

Tahiri je predstavila stav Vlade Kosova, izjavivši da je „postavljanje barikada neprihvatljivo i u suprotnosti je sa kosovskim zakonima i evropskim standardima“. I kao takvo, potrebno je da se ukloni, zatražila je Tahiri.

Na bilateralnom sastanku delegacije Republike Kosovo i predstavnika Evropske unije, g. Fernanda Gentilinija, on je potvrdio poziciju EU ‘’da barikade treba ukloniti kako bi se omogućilo slobodno kretanje’’.

Tahiri je izjavila da je Vlada Kosova i dalje posvećena koordinaciji akcija sa Evropskom unijom u vezi sa uklanjanjem barikade na mostu na reci Ibar, kao i drugih prepreka oko nje.

Zamenica premijera Tahiri uveravala je sve građane Mitrovice da će ove barikade biti uklonjene i da će se most koristiti kao put – kao i uvek do sada, gde će građanima biti dozvoljeno slobodno kretanje.

Na tripartitnom sastanku strane su se saglasile sa predlogom Evropske unije da barikade treba ukloniti i da treba revitalizovati most, postepeno i u procesu u kom će učestvovati obe strane. Evropska unija će direktno biti uključena u ovaj proces, uključujući i finansijsku podršku kroz projekte koji imaju za cilj da poboljšaju kvalitet života svih građana Mitrovice.

Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, g. Samuel Žbogar predstavio je plan o mostu.

U septembru 2014. godine, stručnjaci angažovani od strane EU, predstavili bi rezultate evaluacije, da bi se potom krenulo sa potpunom revitalizacijom i funkcionisanjem mosta, u pogledu slobodnog kretanja.

Strane su se takođe složile da nastave sa moratorijumom kojim se zabranjuje bilo kakva akcija postavljanja barikada u tom delu. U slučaju nepoštovanja ovog moratorijuma, nadležne institucije Republike Kosovo bi reagovale.

Delegaciju zamenice premijera Edite Tahiri činili su:

Fisnik Redžepi – viši politički savetnik ministra Redžepi, Besnik Osmani – generalni sekretar Ministarstva lokalne samouprave, Arben Čitaku – generalni sekretar Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, Agim Bahtiri – gradonačelnik Južne Mitrovice, Goran Rakić –  gradonačelnik Severne Mitrovice, Sami Zeka – direktor departmana za urbanizam u Južnoj Mitrovici i Ljubo Marić – član upravnog odbora za osnivanje ASO/ZSO.