Takim në Bruksel: Miratohet Deklarata për të Zhdukurit nga lufta e fundit