U Briselu su određene konačne obaveze strana u vezi sa Implementacijom Sporazuma o Telekomunikacijama

Brisel, 18. novembar 2016.

18.novembra 2016. završeni su dvodnevni pregovori Kosova i Srbije tako što su određene konačne obaveze u vezi sa implementacijom Sporazuma o telekomunikacijama.

Kosovska ministarka za dijalog, Edita Tahiri, navela je da ‘’je sve već bilo detaljno izloženo u pogledu sprovođenja obaveza strana i da će Kosovu biti zvanično dodeljen pozivni broj 15. decembra 2016. godine’’. Takođe, dodala je i to da ‘’ovim sporazumom Kosovo dobija suverenitet u oblasti telekomunikacija’’ i da se ‘’ovim sporazumom otvara put za članstvo Kosova u ITU (MTU – Međunarodna telekomunikaciona unija).;

Srbija je bila u obavezi da pošalje pismo ITU-u 3. decembra 2016. kojim se obavezuje da neće ometati proces dodele pozivnog broja Kosovu od strane ITU.

Kosovo će imati pravo da administrira svojim pozivnim brojem, kao što to rade i sve zemlje, i inostrani brojevi +381, +377, +386 više neće biti u upotrebi.

Na osnovu ovog sporazuma, Kosovo je u obavezi da izda privremenu i ograničenu dozvolu za mobilnu telefoniju i trajnu dozvolu za fiksnu telefoniju, novoj kompaniji koja je registrovana u skladu sa zakonima Republike Kosovo.

U sastavu delegacije Kosova, na čelu sa ministarkom Tahiri su bili i Krešnik Gaši, tehnički koordinator i predsednik upravnog odbora RAEPC (RAEPK) kao i članovi odbora: Nijazi Ademaj, Hazir Hajdari, Bahri Anadoli i Šćiprim Pula. Takođe i Iljir Imeri, šef Odeljenja za elektronske komunikacije u RAEPC, Visar Halimi,  šef Odeljenja za upravljanje frekvencijama u RAEPC,  Astrit Ajvazi, šef Odeljenja za praćenje radija i inspekcije u RAEPC, Redže Gjonbalaj, predsednik Upravnog odbora Telekoma Kosova i Mehdi Latifaj, tehnički direktor Telekoma Kosova.