U Briselu je održan sastanak na kome se govorilo o registarskim tablicama

Brisel, 19. oktobar 2016.

19.oktobra 2016. u Briselu je održan sastanak o primeni sporazuma postignutog 14. septembra 2016. a kojim se obezbeđuje reciprocitet između dve zemlje u pogledu registarskih tablica.

Na ovom sastanku, delegacija Republike Kosovo, potvrdila je da sve institucije Republike Kosova – Ministarstvo za dijalog, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Kosovska policija itd. intenzivno rade na sprovođenju obaveza koje proizilaze iz ovog sporazuma.

Srpska strana je takođe potvrdila spremnost za sprovođenje sporazuma i predstavila određeni napredak u pogledu pripremnog procesa.

Stranke su dalje razgovarale o uklanjanju iz opticaja ilegalnih registarskih tablica (kako su nazivane srpske registarske tablice gradova na Kosovu) koje još uvek koriste građani severnih opština.

Na sastanku je delegacija Kosova izvestila i o napretku koji je postignut otvaranjem kancelarija za civilnu registraciju u četiri severne opštine; i koje građanima Kosova izdaju dokumenta o civilnom statusu.

U sastavu delegacije Republike Kosovo, na čelu sa ministarkom Editom Tahiri, bili su: Dren Zeka, koordinator za ovu oblast, Elona Cecelia koordinatorka za kancelarijska pitanja, Ćemajlj Marmulakaj direktor Kancelarije za strateško planiranje u KP, Šaban Guda iz Kosovske policije i Hadži Bajraktari iz Ambasade Kosova u Briselu.