U Briselu je Održan drugi Sastanak na temu Migracija

Priština, 16. april 2015.

16.aprila 2015. godine, delegacija Kosova, predvođena ministarkom za dijalog Editom Tahiri, prisustvovala je drugom sastanku o pitanju ilegalne migracije koji je organizovala Evropska komisija. Sastanak je održan u cilju procene situacije u vezi sa ilegalnim migracijama na Kosovu, kao i merama koje se odnose na sprečavanje ove pojave.

Na ovom bilateralnom sastanku kosovske delegacije i predstavnika Evropske komisije pozitivno su ocenjeni napori kosovske vlade koje preduzima u cilju zaustavljanja fenomena ilegalne migracije građana Kosova u zemlje EU.

Predstavnici Evropske komisije izjavili su da je Kosovo pokazalo posvećenost efikasnom zaustavljanju fenomena migracije i posvećeno je povratku migranata i njihovoj reintegraciji.

Ministarka Tahiri zatražila je od Evropske unije da nastavi da pruža podršku Kosovu da postane članica svih regionalnih organizacija koje se bave pitanjima migracije, uključujući MARRI. Ministarka Tahiri je takođe zatražila da se ubrza proces vizne liberalizacije kako bi se građanima Kosova omogućilo slobodno kretanje.

Kasnije je održan i tripartitni sastanak kome se i delegacija Srbije pridružila. Strane su obećale da će sarađivati u oblasti sprečavanja ilegalne migracije ističući potrebu za međusobnom razmenom informacija i saradnjom policijskih organa obe države.

Delegacija Republike Kosova na čelu sa ministarkom Editom Tahiri je imala sledeći sastav: Arjeta Redžaj politička savetnica, Elona Cecelia politička savetnica, Bruno Gaši generalni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova (predsedavajući Radne grupe), Šaban Guda direktor departmana pogranične policije, Sćipe  Mjekići, viša savetnica ministra unutrašnjih poslova,  Valon Krasnići direktor Odeljenja za državljanstvo, azil i migracije u MUP, Labinot Gashi iz Ambasade Kosova u Briselu.