Sastanak u Briselu u vezi sa Raspuštanjem Civilne Zaštite

Brisel, 20. mart 2014.

Delegacija Kosova, na čijem čelu je bila zamenica premijera Edita Tahiri, prisustvovala je redovnom sastanku u Briselu o pitanju raspuštanja struktura ‘’civilne zaštite’’.

Na sastanku se razgovaralo o svim koracima koje treba preduzeti  u vezi sa potpunim i efektivnim raspuštanjem  ove  ilegalne strukture, prema postignutom dogovoru. To je značilo prekid njihove aktivnosti, zatvaranje kancelarija, predaja uniformi i opreme za rad.

Na sastanku se razgovaralo i o integraciji srpskih pojedinaca, koji žele da se integrišu u kosovske državne institucije. Kosovska delegacija izrazila je spremnost za njihovu integraciju u skladu sa zakonskim okvirom Republike Kosovo i u potpunosti poštujući zakonske zahteve.

Raspuštanje i integrisanje  je potrebno što pre i to će biti doprinos uspostavljanju zakona, reda i stabilnosti u ovom delu Kosova.

Vlada Kosova smatra da će ovaj proces okončati prisustvo ilegalnih srpskih struktura i njihovo mešanje u sferu bezbednosti na Kosovu.

Evropska unija je potvrdila posvećenost punoj primeni Briselskog sporazuma o normalizaciji, koji se zasniva na principu nemešanja Srbije u unutrašnje stvari Kosova i poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Kosova.

U delegaciji  koju  je predvodila  zamenica  premijera  Edita Tahiri bili su i Dren Zeka – glavni politički savetnik  zamenice premijera  Tahiri, Fisnik Redžepi – politički savetnik ministra  Redžepi, Rašit Ćaljaj – zamenik generalnog direktora operative  Policije Kosova, Elona Cecelia, politička savetnica zamenice premijera  Tahiri i  Besnik Osmani – Generalni sekretar  MALU-a.