Postignut je Sporazum o Takozvanoj Civilnoj Zaštiti

Priština 26. mart, 2015.

26.marta 2015. Vlada Kosova saopštila je da su Kosovo i Srbija postigli sporazum o Civilnoj zaštiti, uz posredovanje Evropske unije.

Postizanje ovog sporazuma između tri strane – Kosova, Srbije i EU ima veliki značaj jer prekida rad nelegalne strukture pod nazivom civilna zaštita i omogućava integraciju njenih bivših pripadnika u institucije Republike Kosova, izjavila je ovom prilikom kosovska ministarka za dijalog, Edita Tahiri.

Proces pregovora je bio dug i naporan.

Sporazum predviđa proces ukidanja paravojne strukture i proces integracije pojedinaca u građanske institucije države Kosovo, navodeći obaveze strana i rokove sprovođenja.

Kosovska ministarka za dijalog, takođe, zahvaljuje Evropskoj uniji za “uspešan posao posredovanja” tokom postizanja ovog sporazuma, kao i SAD, koje “podržavaju” i koje su “posvećene” ovom procesu.