Ministarka Tahiri boravi u Briselu

Brisel, 26. februar 2015.

26. februara 2015. godine, na poziv Evropske unije, ministarka za dijalog Vlade Kosova, Edita Tahiri
boravila je u Briselu gde je imala sastanke sa predstavnicima EU. Svrha ove posete bili su razgovori
o postignutom napretku i određivanje prioriteta u procesu dijaloga.

Ministarka Edita Tahiri, ovom prilikom je rekla da „Vlada Republike Kosovo smatra da je primena
postignutih sporazuma prioritetno pitanje, dodajući da je nedavno postignuti Sporazum o
pravosuđu "dobar nov početak za dijalog", ali i da njegova primena treba da bude brza, te da ne
treba dozvoliti kašnjenja koje Srbija čini u ovom procesu. Takođe je zatražila da se ubrza proces
raspuštanja strukture takozvane civilne zaštite “.

Ministarka  Tahiri je posebno zahtevala ukidanje svih paralelnih opštinskih struktura od strane
Srbije. Ona je naglasila da je „funkcionisanje legalnih opštinskih struktura na severu Kosova
ometeno mešanjem Srbije“.

Delegaciju EU su činili Anna -Maria Boura, Alexis Hupin, Nicholas  Cendrowicz i Mary Cicconi.
Delegaciju Kosova činili su: ministarka  Edita Tahiri, Gazmir Raci i Elona Cecelia, politički savetnici
ministarke Tahiri  i Valon Murtezaj, politički savetnik premijera Isa Mustafe.