Kosovo i Srbija Postigli su Dogovor o Međusobnom Priznavanju Sertifikata Lekova

  1. maja 2015. godine

Na sastanku je razgovarano  o normalizaciji trgovine medicinskim proizvodima putem međusobnog  priznavanja sertifikata o medicinskim proizvodima (CPP) između dve zemlje. Takođe su razgovarali o licenciranju kompanija iz severnog dela koje se bave uvozom medicinskih proizvoda.

Tokom razgovora koji su vođeni  21. maja 2015. sa srpskom stranom uz posredovanje EU, postignut je načelni sporazum o uzajamnom priznavanju sertifikata medicinskih proizvoda  između Kosova i Srbije.

Lekovi proizvedeni u Srbiji, koji su do sada stavljani u opticaj na Kosovu, bez ikakvih procedura registracije, ubuduće će biti predmet ovog procesa i biće plasirani na kosovskom tržištu u skladu sa važećim zakonodavstvom. Takođe će se proizvođačima na Kosovu omogućiti plasiranje njihovih proizvoda na tržištu Srbije.

Još jedno pitanje o kome se raspravljalo je licenciranje apoteka i farmaceutskih skladišta koja se nalaze u četiri severne opštine na Kosovu. Od 19 kompanija koje posluju u ove četiri opštine 6 su do sada već  licencirane od strane AKPPM.

Delegacija Republike Kosova, koju je predvodila ministarka Edita Tahiri,  bila je u sledećem sastavu: Arjeta Redžaj, koordinatorka za pitanje medicinskih proizvoda , Arianait Jakupi, direktor u Agenciji za medicinske proizvode, Ministarstvo zdravlja, Bekim Fusha, direktor Odeljenja za farmaciju, Ministarstvo zdravlja i Bekim Mehmetaj, šef Sektora za IBM, Uprava carina za regionalnu podršku.