Zamenica Premijera Edita Tahiri Održala je Sastanke u Briselu

Priština, 4. jul 2014.

Zamenica premijera Republike Kosova, Edita Tahiri učestvovala je u bilateralnim sastancima sa predstavnicima Evropske unije. Prilikom ove posete, Tahiri se sastala sa direktorom za zapadnu Evropu i Balkan u službi za spoljne poslove EU, gospodinom Fernandom Gentilinijem, i direktorom za proširenje Evropske komisije za region, gospodinom Žan Erik Paketom, kao i sa gospodinom Aleksisom Hupinom i Berndom Tranom, posrednicima za određene oblasti u okviru Briselskog dijaloga.

Na dnevnom redu ovih sastanaka bila je analiza sprovođenja sporazuma iz Briselskog dijaloga. Pohvaljena su dosadašnja dostignuća i identifikovani su izazovi koji zahtevaju veći angažman u budućnosti.

Na sastanku sa g. Gentilinijem, Tahiri je istakla da su uspešno završeni pregovori sa EU o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, i s tim u vezi izjavila je da će Kosovo vrlo brzo potpisati ovaj sporazum sa Evropskom unijom. Takođe je pohvalila i napredak koji je postignut u pravcu liberalizacije viznog režima koji građani Kosova dugo iščekuju.

Pored toga, Tahiri je naglasila i konkretne uspehe u uspostavljanju reda i zakona u severnim opštinama koji se ogledaju i u raspuštanju ilegalnih struktura u relevantnim oblastima. Međutim, istakla je da postoje još neka pitanja koja treba rešiti, kao što je raspuštanje paravojne strukture, takozvane Civilne zaštite, zaključivanje planova primene u oblasti pravosuđa, energetike, telekomunikacija, poboljšanje IBM-a u stalnim objektima itd. Tahiri je posebno pokrenula i  pitanje novih barikada na mostu na Ibru i zatražila  dodatna angažovanja  od  Evropske unije za njihovo uklanjanje i  što brže omogučavanje  slobodnog kretanja, kao što je obećano