U Briselu je Postignut Sporazum o Međusobnom Priznavanju ADR Sertifikata

Brisel, 20. april 2016.

  1. aprila 2016. nakon dugih pregovora, Kosovo i Srbija postigli su Sporazum o međusobnom priznavanju ADR sertifikata za (drumski) prevoz opasnih materija između dve zemlje.

Kosovska ministarka za dijalog, Edita Tahiri, istakla je da su se ovim sporazumom obe strane obavezale da će prihvatati ADR sertifikate druge zemlje, u skladu sa Konvencijom UN-a za ADR (sertifikati za vozače i sertifikati za vozila) i u skladu sa međunarodnim evropskim standardima za prevoz opasnih materija.

Ovaj sporazum je postignut nakon osam meseci pregovora i nakon što je Kosovo donelo odluku da uvede recipročne mere po pitanju sertifikata protiv Srbije.

Sporazum je stupio na snagu 25. aprila 2016. a njegovu primenu garantuje Evropska unija kao posrednik dijaloga u Briselu.

Tokom ovih pregovora, dve strane su razgovarale i o drugim pitanjima.

Ministarka Tahiri izrazila je zabrinutost usled provokativne predizborne kampanje koju su vodili srpski zvaničnici tokom njihovog boravka na Kosovu. Zatražila je od EU da jasno definiše standarde u duhu normalizacije kako bi se sprečili nastupi srpskih zvaničnika koji su destruktivnog karaktera.

S tim u vezi, na osnovu zahteva EU da se treba posvetiti duhu normalizacije i nakon izvinjenja koje je uputio Marko Đurić zbog ilegalnog ulaska na Kosovo, strane su se obavezale da će se pridržavati sporazuma o međusobnim posetama zvaničnika.

Kosovo i Srbija su dalje razgovarali o pitanju ulaska/ izlaska na Kosovo, sa ilegalnim ličnim kartama koje su izdale paralelne strukture. Ministarka Tahiri je naglasila da „srpski državljani na Kosovu moraju imati lične karte izdate od strane Republike Kosova jer u suprotnom će im biti ograničeno kretanje“.

U sastavu kosovske delegacije, na čelu sa ministarkom Editom Tahiri su bili:  Hikmete Bajrami, ministarka u Ministarstvu trgovine i industrije, Gazmir Raci, politički savetnik ministarke Edite Tahiri i koordinator ovog pitanja, Fejzula Mustafa, šef sektora transporta opasne robe u Ministarstvu za infrastrukturu, Bekim Mehmetaj, šef sektora za IBM u carini Kosova, Ljuljzim Krasnići, politički savetnik ministarke Hikmete Bajrami i Zef Dedaj, šef odeljenja za trgovinske politike u Ministarstvu trgovine i industrije. Za pitanje međusobnih poseta zvaničnika, u delegaciji je bio Dren Zeka, glavni politički savetnik ministarke Tahiri, Elona Cecelia, politička savetnica ministarke Tahiri i Hadži Bajraktari,  savetnik u Ambasadi Kosova u Briselu a za pitanje nezakonitih ličnih karti, Dren Zeka, glavni politički savetnik ministarke Tahiri i Šaban Guda, direktor pogranične policije.