U Briselu je Održan Sastanak u okviru Tehničkog Dijaloga

Priština, 10. oktobar 2015.

10.oktobra 2015, delegacija Republike Kosovo na čelu sa ministarkom Editom Tahiri imala je sastanak u Briselu u okviru tehničkog dijaloga a u vezi primene sporazuma u oblastima u kojima postoji stagnacija i kašnjenje.

Ovaj sastanak je usledio nakon pregovora koji su počeli 28. i 29. septembra. Glavne teme o kojima se razgovaralo bile su sloboda kretanja, priznavanje diploma, kancelarije oficira za vezu i vraćanje katastarskih evidencija iz Srbije.

Glavna tema je bila sloboda kretanja, odnosno sprovođenje reciprociteta po pitanju registarskih tablica za vozila. Ministarka Edita Tahiri je ovom prilikom ponovo potvrdila stav Vlade Kosova za uvođenje reciprociteta po pitanju tablica za vozila, pri čemu je naglasila da će poslednji rok za to biti kraj oktobra. Ministarka Tahiri je između ostalog naglasila i da je kosovska strana odlučila da iskoristi pravo na reciprocitet koje se obezbeđuje  Sporazumom o slobodi kretanja iz 2011. godine. Takođe, ministarka je i napomenula da se reciprocitet odnosi i na administrativne troškove/ takse za uzimanje probnih tablica i na ulazno/ izlazni dokument za građane Srbije.

Što se tiče pitanja uzajamnog priznavanja univerzitetskih diploma, strane su se složile oko primene novog sporazuma. Ministarka Tahiri pokrenula je pitanje blokade od strane Srbije prilikom slanja knjiga Albancima iz Preševske doline, koje je Vlada Kosova poslala. Ministarka je rekla da je saradnja u oblasti obrazovanja u interesu svih i upozorila je da mogu biti preduzete recipročne mere.

Kada je u pitanju vraćanje katastarskih evidencija iz Srbije, naglašeno je da Kosovo što je pre moguće treba da usvoji zakon o tehničkoj agenciji za upoređivanje i verifikaciju imovine, jer bi se ovime otvorio put za vraćanje katastarskih evidencija koje je Srbija uzela tokom rata.

Za kancelarije poverenika za vezu strane su se složile da treba proširiti osoblje i unaprediti prostor postojećih kancelarija.

U delegaciji Republike Kosovo, na čelu sa ministarkom za dijalog, Editom Tahiri, su bili i: Dren Zeka, glavni politički savetnik ministarke Edite Tahiri i koordinator u dijalogu; Driton Gaši, generalni sekretar MUP-a; Krešnik Gaši, generalni skeretar MSP-a; Dželjalj Šaćiri, politički direktor MSP-a; Valjdet Sadiku, oficir za vezu u Srbiji, Ćemajlj Marmulakaj, direktor KSP-a i koordinator u dijalogu.