U Briselu je Održan Sastanak radne grupe za Sprovođenje Sporazuma o IBM-u

Brisel, 23. jun 2016.

Pod vođstvom ministarke za dijalog, gđe Edite Tahiri, delegacija Vlade Republike Kosovo, održala je redovni trilateralni sastanak uz posredovanje EU o sprovođenju sporazuma o Integrisanom upravljanju granicama između Republike Kosovo i Srbije.
Centralna tema ovog sastanka bilo je razmatranje napretka u procesu izgradnje stalnih objekata IBM-a. Direktor EU, Bernard tran, na sastanku je naglasio važnost postignutog napretka, ocenjujući kao veoma važan napredak u vezi povećanja efikasnosti u oblasti upravljanja granicom.

Delegacija Republike Kosovo, predstavila je dostignuće u ispunjavanju obaveza, dok je visoko ocenila konstruktivnu saradnju sa UNOPS-om i kancelarijom EU na Kosovu. Delegacija Kosova je naglasila delovanja koja je preduzela prilikom sprovođenja plana izgradnje stalnih objekata, uspešno izvršavajući eksproprijaciju parcela na kojima će zgrade biti izgrađene, nakon sastanka koje je održala sa spoljnim akterima i UNOPS-om , ova agencija je izabrana od strane EU za realizaciju projketa.

Delegacija Kosova je potvrdila da je napravljen plan i dinamika izgradnje, postignuta je saglasnost za projektovanje i diskutovano je o detaljima funkcionisanja o najpogodnijim graničnim prelazima prema najvišim standardima za državne organe koji rade na ovim graničnim prelazima.

Sa njigove strane, UNOPS je napravio prezentaciju generalnog napretka u projektu, visoko ocenjujući saradnju sa Vladom Kosova u svim fazama implementacije, naglašavajući efikasnost kosovske strane povodom svih pitanja koja su obradili zajedno. UNOPS je sa druge strane konstatovao da je srpska strana još uvek u zastoju sa početkom konkretnih poslova sa UNOPS-om povodom ovog projekta. UNOPS će obuhvatiti izgradnju svih šest graničnih prelaza između Republike Kosovo i Srbije.

Na ovom sastanku je takođe podnet izveštaj o napretku u otvaranju novih graničnih prelaza, Kapije Sfirca koji povezuje opštinu Kamenica sa Medveđom i Izvoro u severniom delu, gde su dve strane potvrdile otvaranje ova dva granična prelaza do kraja septembra 2016.

Takođe je diskutovano i o drugim aspektima koji povezuju prekograničnu saradnju policije, carine i drugih agencija koje funkcionišu na granici između dve države, posebno olakšavanje kretanja naših građana tokom letnje sezone, a koji koriste Srbiju kao tranzitnu zemlju. Na kraju sastanka, ministarka tahiri se zahvalila i visoko ocenila rad gdina bernarda Trana kao i posredovanje EU koja je najviše doprinela primeni Sporazuma o IBM-u i poželela mu uspeh u novoj misiji zamenika šefa EULEX-a na Kosovu.
Delegacija Republike Kosovo pod rukovodstvom ministarke Tahiri bila je u sledećem sastavu: Dren Zeka, glavni politički savetnik i kordinator pitanja,  Ćemajlj Marmulakaj , direktor kancelarije za strateško planiranje, Arben Čitaku, generalni sekretar Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje, Driton Gaši, generalni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova, Šaban Guda, direktor Pogranične policije, Valjdet Đinovci, direktor Agencije za veterinu i ishranu i Bekim Mehmetaj, koordinator  u Carini Kosova za IBM.