U Briselu je Održan Sastanak o Pitanjima iz oblasti Energetike

Priština, 12. maj 2015.

12.maja 2015. godine delegacije Kosova i Srbije sastale su se u Briselu i razgovarale o pitanjima iz oblasti energetike.

Ministarka za dijalog, Edita Tahiri je nakon ovog sastanka izjavila da su pregovori bili dugi i teški i da je cilj ovog sastanka bilo prevazilaženje određenih prepreka u sprovođenju Sporazuma o energetici. Sastanak je završen bez rezultata jer je srpska strana bila usredsređena na iznošenje novih zahteva koji su u suprotnosti sa briselskim sporazumom o energetici.

Srpska strana se fokusirala na pitanje distribucije energije, za šta sporazum jasno određuje da neće biti drugih kompanija/ preduzeća koja mogu da pružaju usluge distribucije.

Kosovska strana je kategorički odbila da razgovara o temi distribucije energije, kao i o svim drugim temama koje su izvan sporazuma.

U ovom kontekstu, ministarka Tahiri dodala je da je srpska strana neprekidno pokušavala da pokrene pitanje legalizacije neovlašćenih srpskih energetskih operatora koji rade na severu Kosova i istaknut je zahtev za dobijanje licence za rad ‘’Elektrokosmeta’’ koji bi pružao komercijalne usluge; što kosovska strana nije prihvatila.

Ministarka Tahiri je takođe naglasila da srpska strana namerno odlaže predaju kontrole nad trafostanicom Valač/ Vallaqi kosovskim vlastima, kršeći na ovaj način Sporazum o energetici.

U delegaciji Republike Kosovo, na čijem čelu je bila ministarka Edita Tahiri su bili i Valjon Murtezaj, politički savetnik premijera, Dren Zeka i Eljona Ceceljia, politički savetnici ministarke Tahiri, Naim Bejtulahu, glavni direktor KOSPT-a i Kadri Kadriu zamenik glavnog direktora KOSPT-a, Merita Kostari i Krenar Bujupi, članovi Odbora Kancelarije regulatora za energiju, Ardrit Gaši i Kuštrim Tači, politički savetnici ministra Bljeranda Staviljecija.