Sastanci u Briselu o pitanjima energetike, licenciranja kompanija sa severa Kosova i uvoza lekova

Brisel, 17. decembar 2014.

Ministarka za dijalog u Vladi Kosova, Edita Tahiri bila je u Briselu gde je učestvovala na sastancima u okviru dijaloga koji facilitira Evropska unija. Tokom prvog dana, diskutovano je o pitanjima energetike, odnosno o registraciji kompanije za pružanje određenih usluga predviđenih sporazumom o energetici. Strane su takođe razgovarale o licenciranju kompanija sa severa Kosova koje se bave uvozom robe koja podleže posebnoj kontroli od strane nadležnih kosovskih institucija.

Razgovori o primeni sporazuma o energetici bili su fokusirani na osnivanje nove kompanije koja će biti registrovana na Kosovu, u skladu sa kosovskim zakonima i Briselskim sporazumom, a koja bi pružala usluge kao što su obračun, naplata, održavanje i priključivanje novih korisnika u opštinama na severu.

Na sastancima po pitanju licenciranja firmi sa severa Kosova konstatovano je  da je  većina kompanija već  registrovana i deo njih  je podnelo zahtev za dobijanje odgovarajućih licenci od   strane nadležnih institucija Republike Kosova i u skladu sa  sporazumom.

Sve kosovske agencije su bile  u direktnom kontaktu sa kompanijama sa severa Kosova, kojima  je  pružena  potrebna  pomoć i informacije za apliciranje i licenciranje preko  Administrativne kancelarije u severnoj Mitrovici i Carine Kosova  ili direktno sa nadležnim institucijama koje se bave licenciranjem u skladu sa kosovskim zakonodavstvom. Takođe, potvrdili su da je krajnji rok za prijavu za dobijanje licence 31. decembar 2014. godine i da kompanije koje se ne prijave do datog roka neće moći uvoziti robu bez dozvole.

U vezi sa uvozom lekova, razgovarano je o potrebi primene reciprociteta za sertifikate o farmaceutskim proizvodima koje izdaju nadležni organi obe zemlje. Takođe, razgovarali su o mogućnostima povećanja saradnje između centralnih zdravstvenih ustanova i lokalnih institucija u severnom delu, kako bi se lokalne zdravstvene ustanove snabdevale lekovima u skladu sa kosovskim zakonodavstvom, praksom i standardima Evropske unije.

U tom kontekstu, razgovarano je i o sastavljanju liste osnovnih lekova koji se mogu dostavljati  na sever Kosova, odnosno četiri opštine na severu Kosova, kao donacija Srbije.

U sastavu delegacije  Republike Kosovo, na čelu sa ministarkom Editom Tahiri, bili su i: Dren Zeka – glavni politički savetnik ministarke  Edite Tahiri; U radnoj grupi za oblast energetike  bili su: Elona Cecelia -savetnica  i koordinatorka  i Gazmend Mejzini , šef Agencije za registrovanje biznisa  i Gazmir Raci – politički savetnik i koordinator za izdavanje dozvola i Bekim Mehmetaj  iz Carine Kosova, a  radnu  grupu za uvoz lekova su  činili: Arjeta Redžaj- politička savetnica ministarke Edite Tahiri i Arian Jakupi – načelnik  Agencije Kosova za medicinske proizvode i opremu.