Platforma dijaloga: otvorena vrata za informacije

Diona Grezda

Dijalog između Kosova i Srbije kojim posreduje EU je započeo pre jedne decenije. Na početku ovog dugog procesa je u samoj biti istog bio interes građana, ali, ironično, ih je na kraju ostavio neinformisanim i dezorijentisanim. Sporazumi su sklapani, kompromisi dogovarani, nekoliko je pitanja rešeno, a pojavilo se i nekoliko izazova, međutim opšta javnost je konstantno bila isključena iz čitavog pejzaža. Sledstveno, svaki sklopljeni sporazum je postao „gorka pilula koju treba progutati“ za narod Kosova i Srbije.

Govoreći o ovim sporazumima, građani su i dalje u stanju da imenuju nekolicinu. Protivrečnosti se posebno pojavljuju kada se pokuša navesti tačan broj sklopljenih sporazuma. Nedostatak transparentnosti u pogledu takvih osnovnih informacija o istima je s pravom portretizovao proces destruktivnim, koji nastavlja da podstiče nesigurnost po tom pitanju. Na osnovu Izveštaja KCBS o bezbednosnom barometru na Zapadnom Balkanu za 2020, samo 18 procenata građana Srbije i 11 procenata građana Kosova je upoznato sa sadržajem dijaloga. Informacije su dvostruko šokantne kada se uzme u obzir činjenica da je dijalog trebao da im poboljša živote. Da nastavimo dalje, 60 procenata Kosovaca i 71 procenata Srbijanaca veruje da dijalog nije promenio ništa. Dodajući ovde nedoslednost u pogledu ciljeva dijaloga dolazi se do 47 procenata Kosovaca i samo 27 procenata Srbijanaca koji veruju u uspostavljanje mirnih i normalnih odnosa između dve zemlje u bliskoj budućnosti.

Kako bi se smanjio jaz između građana i procesa i kako bi se mogla pratiti dešavanja koja se odvijaju na putanji dijaloga, Balkanska grupa je lansirala platformu dialogue-info.com.

Ideja je deljenje informacija, a pored toga i generisanje inovativnog oblika informacija koji je prilagođen za korisnike i lako dostupan. Jedino što ostaje na vama je da ukucate: dialogue-info.com (ili na albanskom: dialogu-info.com ili srpskom: dijalog-info.com) i pred vama će se pojaviti mnogobrojni materijali o dijalogu između Kosova i Srbije, počevši od najjednostavnijih: animiranih video zapisa/info-grafika, do najsloženijih: izveštaja, dokumenata politika, analiza, odluka itd.

Korišćenjem taksonomije zasnovane na temama, predstavili smo ukupno 19 sporazuma (računajući i Sporazum o ekonomskoj normalizaciji), koji uključuju i druge tematske pod-sporazume. Nakon što korisnik/ca klikne na određeni sporazum, npr. Sporazum o slobodi kretanja, on/ona je u stanju da sazna sadržaj i glavna dešavanja o temi iz 3-minutnog animiranog video zapisa. Ovi video zapisi se u stvari usredsređuju na koristi i izazove određenih sporazuma uzimajući u obzir neuspehe obe vlade u ispunjavanju ovih aspekata za narod. Na primer, određeni broj građana nije svestan činjenice da je Kosovo dobilo telefonski kod za zemlju zahvaljujući se jednom od sporazuma u procesu dijaloga (za neupućene: Sporazum o telekomu), iako su se svi ponosili činjenicom da je telefonski kod Kosova počeo da se pojavljuje u međunarodnim telekomunikacionim registrima. A za one koji vole da se dublje upuste u temu, oni uvek mogu da pređu na detaljno napisana objašnjenja koja su propraćena info-grafikama i slikama (relevantnih događaja, sastanaka, dokumenata itd).

Neznanje u pogledu sadržaja i broja sporazuma je takođe propraćeno i rupama u vezi broja sastanaka. Od 2011. do 2016. je pod okriljem EU održan niz sastanaka na različitim nivoima (visokom političkom nivou, tehničkom nivou, kao i na nivou radnih grupa), međutim i dalje postoji znak pitanja u vezi njihovog tačnog broja. Taster za dijalog u ovom slučaju građanima pokušava da pokaže put van trenutnog „balona nejasnoće“ održavajući registar dokumentovanih sastanaka između delegacija Kosova i Srbije.

Dijalog-info je nekonvencionalna platforma koja je obogaćena sa još dve izuzetne komponente: bibliotekom i blogom.

Biblioteka, kao što i sam njen naziv navodi, se odnosi na stvarnu biblioteku sa sadržajem o dijalogu. Iznad svega, posvećena je istraživačima i studentima koji se mogu udubiti u razne materijale o dijalogu između Kosova i Srbije, a koje su objavili lokalni NVO-i i institucije Kosova, Srbije ili EU.

Blog, kao poslednja komponenta platforme, simbolizuje zajednicu dijaloga u kojoj razni pojedinci (Albanci, Srbi i ostalih nacionalnosti) dele svoje perspektive, znanje i ekspertizu o ovom pitanju. Blog materijalizuje naše napore u približavanju dijaloga građanima i omogućavanju da razumeju obe realnosti (i Albanaca i Srba), a možda čak i da promene narative.

Dakle, iskoristite ovu priliku i posetite dijalog-info.com. otvorite vrata informacijama koje su vam na raspolaganju o dijalogu između Kosova i Srbije, i izgradite lični, dobro informisani stav o procesu. Na kraju krajeva, dijalog je uvek bio zbog nas – građana.

Ovaj članak je originalno napisan na engleskom jeziku.

Ovaj članak finansira Ambasada Kraljevine Norveške u Prištini. Izneti stavovi odražavaju stavove autora i ne odražavaju stavove Balkanske grupe i donatora.