Održan je sastanak grupe za implementaciju IBM-a

Brisel, 18. mart 2014.

Kosovska delegacija, na čijem čelu je bila zamenica premijera Edita Tahiri, boravila je u Briselu kako bi učestvovala na sastancima grupe za implementaciju IBM sporazuma i tehničkog protokola. Uz posredovanje Evropske unije, tripartitna radna grupa diskutovala je o važnim aspektima implementacije IBM sporazuma.

Fokus je bio usmeren na pitanje vezano za izgradnju stalnih objekata IBM na svih šest graničnih prelaza između dve zemlje. Ovi objekti će omogućiti bolju graničnu kontrolu i doprineće olakšanom kretanju ljudi i robe. Takođe, doprineće povećanju sigurnosti i prekograničnoj saradnji.

Evropska komisija je potvrdila svoju posvećenost finansiranju izgradnje ovih IBM graničnih prelaza.

Na ovom sastanku strane su razgovarale i o primeni sporazuma o uzajamnoj pravnoj pomoći.

Ostala pitanja o kojima se raspravljalo na ovom sastanku su obuhvatila aspekte unapređenja implementacije IBM sporazuma i  obe strane su predstavile dostignuća i adresirale izazove u tom pogledu, sa posebnim osvrtom na probleme  koji su se u  poslednje vreme pojavili sa fitosanitarnim sertifikatima, gde je srpska strana  postupila suprotno sporazumu. Međutim, nakon uvođenja recipročnih mera od strane kosovskih institucija i uz posredovanje EU, srpska strana se obavezala da će sporazum primenjivati u potpunosti i da će ovi izazovi biti rešeni.

Kosovska delegacija je takođe pokrenula i druga pitanja koja se odnose na slobodu kretanja robe i ljudi, tražeći da se sporazumi postignuti u Briselu poštuju i primenjuju u celosti.

U sastavu delegacije na čelu sa zamenicom premijera Editom Tahiri su bili i Dren Zeka – glavni politički savetnik zamenice premijera Tahiri, Fisnik Redžepi – politički savetnik ministra unutrašnjih poslova , Šaban Guda – pomoćnik direktora pogranične policije, Valjdet Đinovci -izvršni načelnik Agencije za veterinu i hranu, Murat Meha – izvršni načelnik Kosovske agencije za katastar i Bekim Mehmetaj – rukovodilac kancelarije  IBM u Carini Kosova.