U Briselu su Održani Sastanci o Primeni Sporazuma

Brisel, 6. novembar 2014.

4. i 5. novembra 2014. godine, u Briselu, zamenica premijera Republike Kosovo, Edita Tahiri, zajedno sa delegacijom Republike Kosovo učestvovala je na trilateralnim sastancima, kojima je posredovala Evropska unija, o energetskim pitanjima i osiguranju vozila.

Što se tiče energetike, razgovaralo se o implementacionim obavezama i vremenskim rokovima koji proizilaze iz plana o primeni. Takođe, formirane su i radne grupe. Dodeljeni sui m vremenski rokovi kako bi se unapredila primena ovog sporazuma.

Održan je i sastanak o uzajamnom priznavanju osiguranja za vozila, na kome se razgovaralo o naknadama za slobodno kretanje građana.

Na ovom sastanku, zajedno sa posrednicima iz EU, učestvovalo je i Evropsko veće biroa koje je predstavljala generalna sekretarka, gospođa Greet Flore.