U Briselu Održan Sastanak radnih grupa za Pravosuđe i Bezbednost

Brisel, 26. septembar 2013.

Završeni su dvodnevni sastanci  u Briselu o pravosuđu i bezbednosnim pitanjima, u okviru sprovođenja  sporazuma o normalizaciji odnosa između Republike Kosovo i Srbije.

Razgovori su bili usredsređeni na unapređenje procesa integracije Srba iz severnog dela zemlje u kosovske institucije, na polju bezbednosti i pravosuđa. Zamenica premijera Tahiri rekla je da Srbija još uvek nije dostavila spisak osoba koje žele da se integrišu u kosovsku policiju, iako je rok za podnošenje spiska bio 16. septembra – u skladu sa zaključcima iz Brisela, i uprkos činjenici da je Srbija obećala da će ispuniti obavezu na vreme. U nedostatku takve liste, u ovoj rundi pregovora nije moglo doći do očekivanih rezultata. Kosovska strana je do sada ispunila sve svoje obaveze i najavila da bez podnošenja liste, implementacioni proces ne može napredovati.

Potpredsednica vlade Tahiri rekla je da je Evropska unija pozitivno ocenila činjenicu da će zakon o amnestiji stupiti na snagu u narednoj nedelji i da će to olakšati put integracije srpskih sudija i tužilaca, koji žele da postanu deo pravosudnih institucija Republike Kosovo.

Tahiri je zatražila od Srbije da ne odlaže proces primene sporazuma, već da ispravno i pravovremeno ispunjava svoje obaveze kao strane u dijalogu.

Takođe su obrađeni i drugi aspekti u vezi sa sprovođenjem sporazuma zaključenog 19. aprila i zajednički je zaključak da će konačno raspuštanje ilegalne pravosudne i bezbednosne strukture i završetak procesa integracije pomoći normalizaciji situacije na severu i normalizaciji odnosa između dve države.