U Briselu održan Sastanak o Primeni Sporazuma o Energetici

Priština, 26. novembar 2013.

Delegacija Republike Kosovo, na čelu sa zamenicom premijera Editom Tahiri, učestvovala je na sastanku koji je bio posvećen energetici, uz posredovanje Evropske unije.

Na ovom sastanku razgovarali su o procesu primene sporazuma o energetici, a posebno o koracima koje svaka strana mora preduzeti kako bi se osiguralo da je proces primene u skladu sa sporazumom i njegovim rokovima. Strane su se fokusirale na usklađivanje svojih stavova o radnom planu; koji će služiti kao smernica za primenu energetskog sporazuma, postignutog 8. septembra 2013.

Strane su se složile da nastave konsultacije u cilju dovršavanja radnog plana i započinjanja implementacije ovog sporazuma kojim se želi uspostaviti međudržavna saradnja u oblasti energetike između Kosova i Srbije, na osnovu principa Evropske unije i Ugovora o Atinskoj energetskoj zajednici za Jugoistočnu Evropu.

U pregovaračkom timu Kosova, na čelu sa zamenicom premijera Editom Tahiri, bili su i: Naim Bejtulahu, direktor KOSTT-a i predsedavajući grupe, Elona Cecilia – koordinatorka, Luan Morina, rukovodilac odeljenja za energetiku i rudarstvo u Ministarstvu ekonomije i životne sredine, Kadri Kadriu, zamenik direktora KOSTT-a, Sabri Musići, direktor odeljenja za operativne sisteme u KOSTT-u, Skender Đonbaljaj, direktor departmana za tržišno poslovanje, Merita Kostari, članica odbora u regulatornom energetskom organu, Visar Džani, politički i savetnik za medije zamenice premijera Edite Tahiri, i Karagutof Gorge iz KEDS, i Sokol Elmazaj pravni savetnik u KEDS.