Održan Sastanak u Briselu o IBM-u

Priština, 22. novembar 2013

22. novembra 2013. delegacija Republike Kosova na čelu sa Editom Tahiri, boravila je u Briselu gde je prisustvovala sastancima na kojima se govorilo o Sporazumu o integrisanom upravljanju prelazima (IBM). Na ovom bilateralnom sastanku između delegacije Kosova i delegacije EU čiji je predstavnik bio Bernd Thran razgovarano je o relevantnim aspektima primene Sporazuma o IBM-u.

Na samom početku su obe strane pozitivno ocenile tok primene ovog sporazuma, ističući da su između Kosova i Srbije već uspostavljeni evropski standardi međudržavne saradnje u pitanjima koja se odnose na integrisano upravljanje prelazima, i da je u toku rad na daljem unapređenju ove saradnje.

U tom cilju, EU je potvrdila da će 25. novembra 2013. godine biti pokrenut evropski sistem elektronske razmene podataka, čiji je cilj povećanje carinske kontrole i sprečavanje negativnih pojava.

Predstavnici EU takođe su obavestili da se Evropska unija zalaže da Kosovo bude uključeno (na jednak način) u regionalne inicijative i organizacije u skladu sa Sporazumom o regionalnoj saradnji, a poseban akcenat ovde je stavljen na učešće u regionalnim bezbednosnim organizacijama.

Tokom sastanka bilo je razgovora i o drugim važnim pitanjima vezanim za primenu sporazuma o IBM-u, a strane su se dogovorile da sledeći sastanak bude organizovan uskoro.